Dạng Viên Nén

Thực phẩm chức năng Forever Living Products – Lô Hội được sản xuất dưới dạng viên nén giúp bổ sung dinh dưỡng, tiện lợi trong sử dụng, thuận tiện manh bên mình.