Nước Uống Dinh Dưỡng

Nước Uống Dinh Dưỡng Lô Hội Aloe Vera
Sản phẩm nước uống dinh dưỡng Lô Hội Forever Living Products FLP . Hãy tận hưởng những lợi ích của Aloe Vera trong bốn sản phẩm tốt nhất được dữ tươi và ổn định aloe vera gel – Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Forever Bits n ‘Peaches và Forever Freedom. Các thành phần chính của tất cả bốn loại là tinh khiết Aloe Vera gel từ chất gel của lá. Và để bổ sung cho aloe vera đồ uống của chúng tôi, chúng tôi đã thêm vào Forever Pomesteen Power, Aloe2Go . Uống bất kỳ một trong những trên cơ sở hàng ngày để thúc đẩy một lối sống lành mạnh tốt!